Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Tham gia HỘI THẢO HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TRAO ĐỔI VĂN HÓA VIỆT ĐỨC 2017 VÀ TIỆC CHIA TAY BÀ ANKE STAHL, TRƯỞNG ĐẠI DIỆN DAAD HÀ NỘI VÀ ÔNG MARVIN MUELLER, GIẢNG VIÊN ĐẶC TRÁCH DAAD